Sudoku Igrica

Sudoku Igrica

Sudoku je igrica u kojoj je potrebno poslagati brojeve tako da se u svakoj kocki nalaze brojevi od 1 do 9 i u svakom redu i koloni takođe nalaze brojevi od 1 do 9.

sudoku igrica

Slične igrice